Μηχανισμός Shimano Spheros 4000 XG SW Jigging
Jigging
139,50 €
Μηχανισμός Shimano Saragosa 8000F
Μηχανισμοί ψαρέματος
252,00 €
Μηχανισμός Shimano Biomaster SW 8000 PG
Μηχανισμοί ψαρέματος
423,00 €
Μηχανισμός Shimano Stella 8000 SW Spinning
Μηχανισμοί ψαρέματος
889,20 €