Μηχανισμός Shimano Saragosa 25000 SWΑ
Heavy casting
387,00 €