ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Μηχανισμός Grauvell Jinza Astana
Καθετής
83,55 €
Μηχανισμός Shimano Baitcasting Caius 151B Left
Μηχανισμοί ψαρέματος
90,00 €
Μηχανισμός Shimano Genpu XT 201PG Tai Rubber
Μηχανισμοί ψαρέματος
140,00 €
Μηχανισμός Tica Titan Claw Reel - TC Bait Casting
Μηχανισμοί ψαρέματος
188,00 €
Μηχανισμός Shimano Tranx 200 AHG R Bait Casting
Μηχανισμοί ψαρέματος
198,00 €