Καλάμι Shimano Grappler Slow Jig 2.03m 330gr
Slow Jigging
283,50 €