ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Χάντρα Οβάλ Σκληρή Φωσφόρου
Θερμοσυστελλόμενα - χάνδρες
0,45 €
Σωληνάκι Θερμοσυστελλόμενο
Αξεσουάρ Ψαρέματος
1,10 €
Μακαρόνι Owner Jigging Θερμοσυστελλόμενο
Αξεσουάρ Ψαρέματος
3,21 €