Το 2018 μία καθημερινή καταπληκτική ημέρα που χαρήκαμε τη χιονοδρομία στα 3-5 Πηγάδια